صفحه اصلی ورود ثبت نام تماس با ما

جدیدترین محصولات در سایر, صفحه 1

Download Axialis IconGenerator v1.6 for Windows (29 Jun 2020) + CRACK

IconGenerator: ابزار تولید آیکون های برداری (وکتور) به کمک ابزار قدرتمند Axialis IconGenerator می توانید در عرض چند ثانیه آیکون های برداری و بیت مپ را از دیتابیس بزرگی از مجموعه آیکون های حرفه ای ایجاد کنید. Axialis IconGenerator از جمله ابزارهای تولید آیکون رایگان برای توسعه دهندگان حرفه ای، طراحان رابط کاربری و گرافیست هاست. Axialis ...

نرم افزار , سایر
2/39K 5/4K 1399/04/15

Download CData Drivers for DoubleClick Campaign Manager v19.0.7354 (19 Feb 2020) All Platforms + License Key

DoubleClick ODBC Driver قابلیت دسترسی به DoubleClick Campaign Manager از طریق ODBC DoubleClick ODBC Driver ابزاری قدرتمند است که به شما اجازه می دهد مستقیماً از طریق اپلیکیشن هایی که از اتصال ODBC پشتیبانی می کنند به داده های زنده DoubleClick Campaign Manager متصل شوید. شما می توانید از طریق یک اینترفیس استاندارد ODBC Driver به داده های ...

دات نت , دلفی , سایر
281 908 1399/04/15

Download CData Drivers for DigitalOcean v19.0.7354 (19 Feb 2020) All Platforms + License Key

دانلود CData Drivers for DigitalOcean v19.0.7285 برای تمام پلتفرم ها به همراه کلید لایسنس DigitalOcean ODBC Driver قابلیت خواندن، نوشتن و آپدیت داده های DigitalOcean از طریق ODBC به کمک DigitalOcean ODBC Driver می توانید داده های زندهDigitalOcean را به اپلیکیشن های BI، ETL، گزارش گیری و سفارشی متصل کنید. DigitalOcean JDBC Driver قابلیت ...

دات نت , دلفی , سایر
52 214 1399/04/15
Download CData Drivers for Docusign v19.0.7354 (19 Feb 2020) All platforms + License Key

What is CData Drivers for Docusign? CData Drivers for Docusign Connect to live DocuSign data from reporting tools, databases, and custom applications through standards-based drivers. Easily access live DocuSign data from BI, Analytics, Reporting, ETL, & Custom Apps.Key Features of CData Drivers for Docusign BI & Analytics Our drivers offer the ...

دات نت , دلفی , سایر
0 45 1399/04/15
Download Cerbero Suite Advanced v3.5.1 + CRACK

Cerbero Suite Advanced includes all the features of the Standard edition, so make sure to check out the standard edition for the list of features. The Advanced edition comes with additional features and is especially designed for experts in the security and forensic field. Among various additional file formats, it features the Carbon Interactive ...

نرم افزار , سایر
43 256 1399/04/13

Download CData Drivers for Google Ad Manager DoubleClick (DFP) v19.0.7354 (19 Feb 2020) All platforms + License Key

DoubleClick (DFP) ODBC Driver قابلیت خواندن، نوشتن و آپدیت DoubleClick For Publishers از طریق ODBC ODBC Driver DoubleClick ابزاری قدرتمند است که به شما اجازه می دهد مستقیماً از طریق اپلیکیشن هایی که از اتصال ODBC پشتیبانی می کنند به داده های زنده DoubleClick For Publishers متصل شوید. شما می توانید از طریق یک اینترفیس استاندارد ODBC Driver به داده ...

دات نت , دلفی , سایر
407 1/16K 1399/04/13

Download CData Drivers for DataRobot v19.0.7354 (19 Feb 2020) All Platforms + License Key

CData Drivers for DataRobot v19.0.7156 (5 آگوست 2019) برای تمام پلتفرم ها DataRobot ODBC Driver قابلیت دسترسی مبتنی بر SQL به DataRobot از طریق ODBC به کمک DataRobot ODBC Driver می توانید داده های زنده DataRobot را به اپلیکیشن های BI، ETL، گزارش گیری و سفارشی متصل کنید. DataRobot JDBC Driver قابلیت دسترسی مبتنی بر SQL به DataRobot از طریق ...

دات نت , دلفی , سایر
192 350 1399/04/13

Download CData Drivers for CSV v19.0.7354 (19 Feb 2020) All platforms + License Key

قابلیت دسترسی به فایل های CSV و TSV از طریق ODBC CSV ODBC Driver ابزاری قدرتمند است که به شما اجازه می دهد مستقیماً از طریق اپلیکیشن هایی که از اتصال ODBC پشتیبانی می کنند به داده های مجزا شده زنده flat-file (CSV/TSV) متصل شوید. شما می توانید به داده های flat-file متصل شوید و از طریق یک اینترفیس استاندارد ODBC Driver همانند یک دیتابیس به عملیات ...

دات نت , دلفی , سایر
1/33K 2/75K 1399/04/13

Download CData Drivers for Dynamics 365 Sales v19.0.7354 (19 Feb 2020) All Platforms + License Key

CData Drivers for Dynamics 365 Sales v19.0.7156 (4 آگوست 2019) برای تمام پلتفرم ها Dynamics 365 ODBC Driver قابلیت خواندن، نوشتن و آپدیت داده های Dynamics 365 Sales از طریق ODBC به کمک Dynamics 365 ODBC Driver می توانید داده های زندهDynamics 365 Sales را به اپلیکیشن های BI، ETL، گزارش گیری و سفارشی متصل کنید. Dynamics 365 JDBC ...

دات نت , دلفی , سایر
594 2K 1399/04/11

Download CData Drivers for Dynamics 365 FinOp v19.0.7354 (19 Feb 2020) All Platforms + License Key

CData Drivers for Dynamics 365 FinOp v19.0.7156 (5 آگوست 2019) برای تمام پلتفرم ها Dynamics 365 FinOp ODBC Driver قابلیت خواندن، نوشتن و آپدیت داده های Dynamics 365 FinOp از طریق ODBC به کمک Dynamics 365 Finance & Ops می توانید داده های زنده Dynamics 365 FinOp را به اپلیکیشن های BI، ETL، گزارش گیری و سفارشی متصل کنید. Dynamics 365 FinOp JDBC ...

دات نت , دلفی , سایر
333 359 1399/04/11

Download CData Drivers for Dynamics 365 Business Central v19.0.7354 (19 Feb 2020) All platforms + License Key

Dynamics 365 Business Central ODBC Driver ابزاری قدرتمند است که به شما اجازه می دهد مستقیماً به وسیله اپلیکیشن هایی که از قابلیت اتصال ODBC پشتیبانی می کنند به داده های زنده Dynamics 365 Business Central  متصل شوید. شما می توانید از طریق یک اینترفیس ODBC Driver استاندارد، همانند یک دیتابیس به داده های Dynamics 365 Business Central متصل شوید و به ...

دات نت , دلفی , سایر
551 1/14K 1399/04/11

Download CData Drivers for Cosmos DB v19.0.7354 (19 Feb 2020) All platforms + License Key

Cosmos DB ODBC Driverقابلیت خواندن، نوشتن و آپدیت Cosmo DB از طریق ODBCCosmos DB ODBC Driver ابزاری قدرتمند است که به شما اجازه می دهد مستقیماً به وسیله اپلیکیشن هایی که از قابلیت اتصال ODBC پشتیبانی می کنند به دیتابیس های اسناد Cosmos DB متصل شوید. شما می توانید از طریق یک اینترفیس ODBC Driver استاندارد به Cosmos DB دسترسی داشته باشید و مانند یک ...

دات نت , دلفی , سایر
614 1/99K 1399/04/10

Download CData Drivers for Couchbase v19.0.7354 (19 Feb 2020) All platforms + License Key

قابلیت خواندن، نوشتن و آپدیت Couchbase از طریق ODBCCouchbase ODBC Driver ابزاری قدرتمند است که به شما اجازه می دهد مستقیماً از طریق اپلیکیشن هایی که از اتصال ODBC پشتیبانی می کنند به دیتابیس های Couchbase NoSQL متصل شوید. شما می توانید از طریق اینترفیس استاندارد ODBC Driver همانند یک دیتابیس به Couchbase دسترسی داشته و همانند یک دیتابیس رابطه ای به ...

دات نت , دلفی , سایر
557 2/58K 1399/04/09

Download CData Drivers for SAP Concur v19.0.7354 (19 Feb 2020) All platforms + License Key

دانلود CData Drivers for SAP Concur v19.0.7285 برای تمام پلتفرم ها به همراه کلید لایسنسSAP Concur ODBC Driverقابلیت خواندن، نوشتن و آپدیت داده های SAP Concur از طریق ODBCبه کمک SAP Concur ODBC Driver می توانید داده های زندهSAP Concur  را به اپلیکیشن های BI، ETL، گزارش گیری و سفارشی متصل کنید.SAP Concur JDBC Driverقابلیت خواندن، نوشتن و آپدیت داده ...

دات نت , دلفی , سایر
173 253 1399/04/09

Download CData Drivers for Cloudant v19.0.7354 (19 Feb 2020) All Platforms + License Key

IBM Cloudant ODBC Driver ابزاری قدرتمند است که به شما اجازه می دهد مستقیماً به وسیله اپلیکیشن هایی که از قابلیت اتصال ODBC پشتیبانی می کنند به دیتابیس های سند Cloudant متصل شوید. شما می توانید مانند یک دیتابیس به IBM Cloudant دسترسی داشته باشید و از طریق اینترفیس استاندارد ODBC Driver به خواندن، نوشتن و آپدیت داده بپردازید.Cloudant ADO.NET ...

دات نت , دلفی , سایر
451 930 1399/04/09

Download CData Drivers for Salesforce Chatter v19.0.7354 (19 Feb 2020) All Platforms + License Key

hatter ODBC Driverقابلیت جستجو، خواندن و نوشتن در Salesforce Chatter از طریق ODBCChatter ODBC Driver ابزاری قدرتمند است که به شما اجازه می دهد مستقیماً به وسیله اپلیکیشن هایی که از قابلیت اتصال ODBC پشتیبانی می کنند به داده های زنده Chatter متصل شوید. با استفاده از Chatter ODBC Driver، دسترسی به کامنت ها، گروه ها، فیدها و ... به سادگی کوئری کردن ...

دات نت , دلفی , سایر
399 909 1399/04/08

Download CData Drivers for Cassandra v19.0.7354 (19 Feb 2020) All Platforms + License Key

Cassandra ODBC Driverقابلیت خواندن، نوشتن و آپدیت Cassandra از طریق ODBCODBC Driver Cassandra ابزاری قدرتمند است که به شما اجازه می دهد مستقیماً از طریق اپلیکیشن هایی که از اتصال ODBC پشتیبانی می کنند به داده های زنده دیتابیس Apache Cassandra NoSQL متصل شوید. شما می توانید از طریق یک اینترفیس استاندارد ODBC Driver به داده های Cassandra دسترسی داشته ...

دات نت , دلفی , سایر
643 2/21K 1399/04/08
Download CData Drivers for Bugzilla v19.0.7354 (19 Feb 2020) All platforms + License Key

دانلود CData Drivers for Bugzilla v19.0.7285 برای تمام پلتفرم ها به همراه کلید لایسنسBugzilla ODBC Driverقابلیت دسترسی مبتنی بر SQL به Bugzilla از طریق ODBCبه کمک Bugzilla ODBC Driver می توانید داده های زنده Bugzilla را به اپلیکیشن های BI، ETL، گزارش گیری و سفارشی متصل کنید.Bugzilla JDBC Driverقابلیت دسترسی مبتنی بر SQL به Bugzilla از طریق ...

دات نت , دلفی , سایر
183 244 1399/04/07
Download CData Drivers for Btrieve v19.0.7354 (19 Feb 2020) All platforms + License Key

CData Drivers for Btrieve v19.0.7285 برای تمام پلتفرم ها Btrieve ODBC Driver قابلیت خواندن، نوشتن و آپدیت داده های Btrieve از طریق ODBC به کمک Btrieve ODBC Driver می توانید داده های زنده Pervasive SQL (Btrieve) را به اپلیکیشن های BI، ETL، گزارش گیری و سفارشی متصل کنید. Btrieve JDBC Driver قابلیت خواندن، نوشتن و آپدیت داده های Btrieve از ...

دات نت , دلفی , سایر
112 263 1399/04/07

Download CData Drivers for Box v19.0.7354 (19 Feb 2020) All Platforms + License key

قابلیت خواندن، نوشتن و آپدیت فضای ذخیره سازی ابری Box از طریق ODBCBox ODBC Driver ابزاری قدرتمند است که به شما اجازه می دهد مستقیماً از طریق اپلیکیشن هایی که از اتصال ODBC پشتیبانی می کنند به فضای ذخیره سازی ابری زنده Box متصل شوید. شما می توانید به Box متصل شوید و از طریق یک اینترفیس استاندارد ODBC Driver همانند یک دیتابیس به عملیات های خواندن، ...

دات نت , دلفی , سایر
495 1/01K 1399/04/07

Download CData Drivers for Blackbaud FE NXT v19.0.7354 (19 Feb 2020) All Platforms + License key

CData Drivers for Blackbaud FE NXT v19.0.7156 (5 آگوست 2019) برای تمام پلتفرم ها Blackbaud FE NXT ODBC Driver قابلیت دسترسی مبتنی بر SQL به Blackbaud FE NXT از طریق ODBC به کمک Blackbaud FE NXT ODBC Driver می توانید داده های زنده Blackbaud FE NXT را به اپلیکیشن های BI، ETL، گزارش گیری و سفارشی متصل کنید. Blackbaud FE NXT JDBC Driver قابلیت ...

دات نت , دلفی , سایر
261 326 1399/04/06

Download CData Drivers for Bing Search v19.0.7354 (19 Feb 2020) All Platforms + License key

کلاینت کاربردی Bing اپلیکیشن های مبتنی بر جاوا را قادر می سازد به سادگی نتایج جستجوی Microsoft Bing را به سادگی جستجو و فیلتر کنند.این درایور از قابلیت یونیکد بهره می برد و با نسخه های 32 و 64 بیتی ویندوز، مک و لینوکس کاملاً سازگاری دارد.Bing Search ADO.NET Providerقابلیت اتصال اپلیکیشن های .NET به Bing Searchقابلیت دیتابایند به Bing Search با ...

دات نت , دلفی , سایر
711 2/23K 1399/04/06

Download CData Drivers for Bing Ads v19.0.7354 (19 Feb 2020) All Platforms + License Key

Bing Ads ODBC Driver ابزاری قدرتمند است که به شما اجازه می دهد مستقیماً از طریق اپلیکیشن هایی که از اتصال ODBC پشتیبانی می کنند به داده های زنده Bing Ads متصل شوید. شما می توانید به Bing Ads متصل شوید و از طریق یک اینترفیس استاندارد ODBC Driver به انواع داده های عملکرد و آنالیز دسترسی داشته باشید.این درایور از قابلیت یونیکد بهره می برد و با نسخه ...

دات نت , دلفی , سایر
478 992 1399/04/06
Download CData Drivers for BigCommerce v19.0.7354 (19 Feb 2020) All Platforms + License Key

BigCommerce ODBC DriverRead, Write, and Update BigCommerce through ODBC Easily connect live BigCommerce data with BI, ETL, Reporting, & Custom Apps.BigCommerce JDBC DriverRead, Write, and Update BigCommerce through JDBC Easily connect live BigCommerce data with Java-based BI, ETL, Reporting, & Custom Apps.BigCommerce ADO.NET ProviderRead, Write, ...

دات نت , دلفی , سایر
99 38 1399/04/05

محبوبترین محصولات در سایر